0 (232) 278 8008 GSM: 0 532 745 1454 & 0 535 345 66 01
bilgi@nisanyonetim.com

Sosyal Medya Paylaşımları

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

MUSTAFA BEY APARTMANI YONETİM İCİN BİZİ TERCİH ETTİ

Mustafa Bey Apartmanı / BALCOVABizimle calısmayı tercih ettigi icin tesekkur ederiz.

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Apartmanda Gürültü Yönetmeliği

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 18. maddesine göre, “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.Kat Mülkiyeti Kanunu, hem kiralık daire sakinleri için hem de ev sahipleri için geçerlidir. Her apartmanda belli gürültü yasağı mevcuttur.…
Devamı

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Apartmandaki Dükkanlar Aidat Öder mi

Apartmanda aidat ödeme hususunda dükkanların bu gidere katılıp katılmayacağına ilişkin hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 20. maddede açıklanıyor. Kanuna göre, dükkanlar da dahil tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerekiyor.III – Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma : Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka…
Devamı

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

İhtiyacınız olan personeli biz bulalım ve bordrolayalım, ister misiniz ? İnsan kaynaklarında on beş yıllık tecrübemizle halen özel sektörde ve kamu kurumlarında insan kaynakları hizmetimiz sürmektedir.Personel ihtiyacınızda bizi arayın, size çözüm ve avantaj sunalım. Telefon: 0535 345 66 01

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve…
Devamı

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Yönetim Planı

Yönetim planı ilk olarak kat irtifakı kurulduğunda hazırlanıp Tapu Müdürlüğü’ne verilir. Daha sonra kat mülkiyetine geçildiğinde yeni bir yönetim planı daha hazırlanır. Anlaşıldığı gibi yönetim planını inşaatı yapan müteahhit hazırlar, hazırlatır. Ayrıca kurucu bir belgedir. Bundan şunu da çıkartabiliriz. Kat irtifakı yeni kurulmuş ve satışlara yeni başlamış bir konut projesinin aslında yönetim planı da yapılmış…
Devamı

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Ortak Alanların İdaresi

Apartman veya sitede bir daire satın alıyorsanız, ortak alanların idaresiyle ilgili yönetim planı’nı mutlaka inceleyin. Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesi, Yönetim Planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim Planı’nın değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin…
Devamı