0 (232) 278 8008 GSM: 0 532 745 1454 & 0 535 345 66 01
bilgi@nisanyonetim.com

Bütçe Yönetimi

Nisan Bina Tesis Yönetimi ve İnsan Kaynakları

     İşletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler site/apartman mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site/apartman sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması nisan yönetimin görevidir. Bütçe oluşturulmasına tesir eden hususlar;

Site/apartman karar, işletme, denetim defterlerinin yıllık noter tasdikleri
İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilatı,
Site/apartman yönetimi ve üçüncü şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması,
Site/apartman personelinin özlük hakları takibi ve ücretlerinin ödenmesi,
Site/apartman gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi,
Aylık bilançoların hazırlanması ve duyuru panosunda duyurulması,
Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporu hazırlanıp sunumu
Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunumu
Karar defterinin yıl sonunda notere kapattırılması,