Güvenlik Yönetimi

Güvenlik Yönetimine İlişkin Süreçler


Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İçişleri Bakanlığı’nın 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde Site ve Apartmanların özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır. Veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir.
Güvenlik hizmetine ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar şunlardır:
Risk analizi ve sitenin profilinin çıkartılması,
Giriş çıkış kontrolü ve ziyaretçi karşılama,
Standart devriye, gözetim ve kontrol,
Nokta güvenliği,
Kameralı güvenlik, tesis, bina ve çevre control,
Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama.