İnsan Kaynakları

Kurumların bordro ve özlük süreçlerine ilişkin her türlü hizmetin iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde takip edilerek, operasyonun yürütülmesidir.