İşletme Projesi Hazırlanması

İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI


Apartmanın/sitenin masraflarının dairelere nasıl paylaştırılacağının planlanması, kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibinin yapılması
Dairelerin yaptıkları ödemeler banka kayıtları esas alınarak, deftere işlenmesi
Aylık gelir, gider ve borçlu listeleri her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve
apartman sakinlerine ulaştırılması
Zamanında ödenmeyen alacakların gerekirse uzman hukukçular aracılığı ile icra yolu ile
tahsilinin sağlanması
Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanın SGK işe giriş bildirgeleri, aylık SGK
bildirgelerinin yapılması
Binada su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması
Yukarıda sayılan apartman/site hizmet görevlilerinin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma
Müdürlüklerine verilecek resmi evrakların tanzim edilmesi
Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılması, alınan kararların Kat
Malikleri Kanunu’na uygun olmasına dikkat edilmesi
Elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, dış ve iç cephe bakım ve onarım hizmetleri, temizlik
gereksinimleri konularında güvenilir çözümler üretilmesi
Binanın risk durumunun saptanması için sigorta şirketleriyle irtibat sağlanması, yangın tüpü,
yangın hortumu, yangın merdiveni bakım ve denetimlerinin yapılması
Kapıcının, hizmet personelinin yıllık izin formlarının hazırlanması ve kıdem tazminatı fonu
ayrılması
Defterlerin yıllık noter defter tasdikinin yapılması
Aidat ve avans ödemelerinin apartman/site adına açılacak olan banka hesabına yatırılması ve elden para toplanmaması,