Yönetim Süreçleri

Yönetim Süreçleri

  • Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım el kitabının hazırlanması ve dağıtılması,
  • Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
  • Site yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
  • Site işletme projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
  • Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
  • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
  • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması
  • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve yıl sonunda genel kurula sunulması