0 (232) 278 8008 GSM: 0 532 745 1454 & 0 535 345 66 01
bilgi@nisanyonetim.com

Yönetim Faaliyeti

     Site/Apartman genel kurulu yönetim işini Nisan Yönetime verdiğine dair genel kurul kararı kat malikleri tarafından imzalanır ve genel kurul kararı noter onaylı olarak karar defterine yazılıp noter tarafından karar onaylanır ve yönetim faaliyeti başlar.

      Nisan Yönetim tarafından binanın yönetilmeye başlanacağı bilgisi kat maliklerine verilir.

    SAYT yönetim programı kullanıcı adı ve şifrelerinin site/apartman sakinlerine gönderilmesi ile şeffaf yönetim süreci başlar.

     Yönetim planının değerlendirilmesi sonucu, işletme projesinin hazırlanır ve kat maliklerine tebligat kanunu usullerine göre nisan yönetim tarafından tebliğ edilir. Tebliğ müteakip işletme projesi kabul edilmiş sayılır.

     İşletme Projesinde yönetim kurulu ya da genel kurul onayı ile hazırlanır. Bir yıl içinde yapılacak olan aidat ve demirbaş harcamaları belirlenerek hangi tarihte, kim tarafından, ne kadar ödeneceği planlanır.

     Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların düzenlenmesi, site/apartman sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirilmesi, site/apartman ile ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması, yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve yıl sonunda genel kurula sunulması faaliyetleri nisan yönetim tarafından koordine edilir.